Bolus energetyczny plus

Naukowo udowodnione zmniejszenie ryzyka ketozy u krów mlecznych!
Dwie części bolusa o różnym czasie rozpadu

Właściwości bolusa

TECHNOLOGIA BOLUSA

Bolus dwuczęściowy,
w 100% strawny.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Waga 135 g,
wysokość 125 mm,
średnica 33 mm.

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE

Źródła glukogenne:
propionian sodu
i propionian wapnia.

Opakowanie

Każdy bolus zabezpieczony w plastikowej tubie.
Cztery bolusy w jednym pudełku.

Skład bolusa

PROPIONIANY

Propioniany jako glukogenne źródło są skutecznie wchłaniane ze żwacza i przekształcane w glukozę.

NIACYNA

Niacyna odgrywa ważną rolę w syntezie L-karnityny, bez której wolne kwasy tłuszczowe nie mogą być transportowane przez błonę mitochondrialną. Utlenianie wolnych kwasów tłuszczowych zachodzi w mitochondriach, zatem niedobór transportera powoduje gromadzenie się tłuszczu w wątrobie.

WITAMINA A, E I SELEN

Przeciwutleniacze te redukują stres oksydacyjny powstający na skutek intensywnego utleniania wolnych kwasów tłuszczowych, nadmiernie uwalnianych z tkanki tłuszczowej na początku laktacji. Chronią wątrobę i komórki odpornościowe przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

KOBALT

Kobalt odgrywa ważną rolę w rozwoju flory bakteryjnej w żwaczu, jest także niezbędnym składnikiem syntezy witaminy B12. W przypadku niedoboru wit. B12 nie zachodzi konwersja propionianów do glukozy.

ŻYWE DROŻDŻE

Bolus inokuluje do żwacza Saccharomyces cerevisiae, które korzystnie wpływają na mikroflorę żwacza i zdrowie przewodu pokarmowego.

Ryzyko wystąpienia ketozy jest istotnym
problemem w hodowli krów mlecznych

Przejście od ciąży do laktacji istotnie zwiększa zapotrzebowanie krów mlecznych na energię i glukozę. Jednocześnie spożycie paszy jest często obniżone. Skutkuje to ujemnym bilansem energetycznym, który pokrywa się z częstotliwością ketozy. Około 43%  krów ma subkliniczną ketozę, a 3% postać kliniczną.

Konsekwencje subklinicznej ketozy

Subkliniczna ketoza

– poziom BHB we krwi 1,2 – 2,9 mmol/L

Zwiększone ryzyko:

– Zapalenia macicy
– Zapalenia sutka
– Kulawizn
– Przemieszczenie trawieńca
– SARA

Zmniejszona płodność
Zmniejszona wydajność mleka
Zwiększone prawdopodobieństwo wczesnego uboju

Udowodniona skuteczność Bolusa Energetycznego Plus

Skuteczność produktu Bolus Energetyczny Plus została potwierdzona przez prof. dr hab. Przemysława Sobiecha z Katedry i Kliniki Chorób Weterynaryjnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie w doświadczeniu przeprowadzonym na 12 klinicznie zdrowych krowach mlecznych H-F w drugiej ciąży. Wszystkie zwierzęta użyte w doświadczeniu na 10 dni przed porodem wykazywały stopień BCS powyżej 4 (wskazujący na otyłość) i zawartość betahydroksymaślanu (BHB) w surowicy powyżej 0,6 mmol/l (co wskazuje na ryzyko subklinicznej lub klinicznej ketozy po porodzie). Zwierzęta podzielono na dwie grupy – grupę badawczą stanowiło 6 krów, którym w dniu porodu i 12 godzin po porodzie podano bolus energetyczny, natomiast grupę kontrolną stanowiły krowy bez takiej suplementacji. Wszystkie zwierzęta utrzymywano w tych samych warunkach środowiskowych i podawano tę samą paszę.

PODSUMOWANIE

  • Bolus Energetyczny Plus produkowany przez JFARM to bardzo skuteczny produkt wspomagający terapię i profilaktykę chorób okresu przejściowego: ketozy i stłuszczeniowej choroby wątroby związanej z ujemnym bilansem energetycznym.
  • Stosowanie Bolusa Energetycznego Plus firmy JFARM wpływa także pozytywnie na poprawę stanu odporności i płodności krów mlecznych. Tym samym zwiększa opłacalność produkcji bydła i zmniejsza straty spowodowane spadkiem produkcji mleka, brakowaniem, chorobami metabolicznymi.