2 częściowe bolusy

Innowacyjne bolusy dla bydła

Nowa technologia poprawiająca zdrowie przeżuwaczy

Program profilaktyki z użyciem bolusów dla krów mlecznych

ELEKTROLITY

WYCIELENIE

Wapniowy
Energetyczny
Fosforowy
Masti-farm

REPRODUKCJA

β-karoten
Mineralno-witaminowy

ZASUSZENIE

Mineralno-witaminowy
Masti-farm

INNE

Magnezowy
Potasowy
Bufor
Stoper

!

Wspiera Twoje krowy we wszystkich stanach fizjologicznych!

Warto przeczytać