Rozwój bolusów

 

W naszych produktach wykorzystujemy aktualną wiedzę dotyczącą rozwiązań weterynaryjnych w zakresie zdrowia zwierząt gospodarskich w połączeniu z surowcami naturalnymi i ziołami.

Współpracujemy z najlepszymi polskimi uczelniami rolniczymi, m.in. SGGW (Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej) oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Chorób Weterynaryjnych z Kliniką), gdzie prowadzone są badania i testy bolusów in vivio na krowach. Jfarm eksportuje produkty na 3 kontynenty.

Rozwój bolusa /własna etykieta

DOŚWIADCZENIE

Doświadczenie w przygotowywaniu różnych projektów bolusów na zamówienie

TWOJE SKŁADNIKI

Jfarm może przygotować bolusy z TWOICH SKŁADNIKÓW, które będą podawane przeżuwaczom bezpośrednio w żwaczu z pożądanym czasem uwalniania

WARTOŚĆ DODANA

Umieszczenie składników takich jak drożdże, probiotyki i inne substancje aktywne w formie bolusa zapewni wartość dodaną na rynku

 

Rodzaje bolusów, w których się specjalizujemy

musujące

szybkie i powolne uwalnianie w żwaczu
(od 30 minut do 6 miesięcy)

bolusy dwuczęściowe o różnym czasie rozpadu