Bolus fosforanowy

Jeden bolus zawiera 37 g fosforu
i 15 g wapnia

Hipofosfatemia we wczesnej laktacji często wiąże się z hipokalcemią.

Bardzo przydatne jest podanie dwóch makroelementów w jednym bolusie.

Właściwości bolusa

TECHNOLOGIA BOLUSA

Bolus dwuczęściowy,
w 100% strawny.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Waga 185 g,
wysokość 125 mm,
średnica 33 mm.

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE

Łatwo przyswajalne formy fosforu i wapnia: fosforan jednosodowy
i fosforan jednowapniowy

OPAKOWANIE

Każdy bolus zabezpieczony w plastikowej tubie.
Cztery bolusy w jednym pudełku.

Stany związane z hipofosfatemią

 • Zaleganie
 • Hemoglobinuria poporodowa
 • Brak apetytu
 • Zmniejszona produkcja mleka
 • Zmniejszona płodność

Dlaczego fosfor jest niezbędny dla zdrowia zwierząt

 • Zapewnia strukturę i wytrzymałość kości, po wapniu fosfor, jest drugim głównym składnikiem minerału kości
 • Jest składnikiem ścian komórkowych i utrzymuje integralność struktur komórkowych
 • Tworzy układy buforów fosforanowych
 • Energia komórkowa występuje w postaci ATP (trifosforanu adenozyny)

Ryzyko hipofosfatemii stanowi istotny problem w hodowli krów mlecznych

Zalecenia dotyczące dziennego zapotrzebowania na fosfor w diecie krów mlecznych zostały zmniejszone w ciągu ostatnich dziesięcioleci w celu ograniczenia wydalania fosforu z kałem i zmniejszenia zanieczyszczenia gleby i wód powierzchniowych fosforem. Zmienione zalecenia wydają się być odpowiednie przez większą część cyklu laktacji, jednakże początek laktacji wiąże się z nagłymi zmianami homeostazy fosforu.

U co najmniej 50% klinicznie zdrowych krów mlecznych w okresie porodu zgłaszano wartości poniżej normy nieorganicznego fosforu w osoczu. U większości  krów w pozycji leżącej diagnozuje się także hipofosfatemię, często w powiązaniu z niższym niż zwykle stężeniem wapnia w osoczu (Grünberg, 2014). W przypadku krów z gorączką mleczną i poziomem P w surowicy przed leczeniem <0,9 mmol/l ryzyko wystąpienia choroby obniżonej było 12 razy większe niż u krów, u których początkowy poziom P wynosił ≥0,9 mmol/l (L. Ménard i A. Thompsona 2007).

Krowa z niedoborami nie wykazuje oznak choroby ogólnoustrojowej ani depresji, może jeść i pić oraz bez wyraźnego powodu pozostaje w pozycji mostkowej.

Udowodniona skuteczność Bolusa Fosforowego

Badania przeprowadzono w dniach 29 czerwca – 8 września 2020 r. w Rolniczej Stacji Doświadczalnej Wilanów-Obory, będącej jedną z jednostek organizacyjnych SGGW. Do badań włączono ogółem 20 zdrowych wieloródek (2-3 laktacji) w okresie okołoporodowym. Średnia masa ciała wynosiła (680 ± 35 kg). Krowy podzielono losowo na 2 grupy: kontrolną – 10 sztuk i doświadczalną – 10 sztuk. W dniu wycielenia krowom z grupy doświadczalnej suplementowano fosfor w bolusie firmy JFarm.

Rycina 1. Zmiany stężenia P we krwi u krów suplementowanych i niesuplementowanych Bolusem Fosforanowym podczas indywidualnego pobierania próbek

Rycina 2. Zmiany stężenia Ca we krwi krów suplementowanych i niesuplementowanych bolusem fosforanowym w poszczególnych próbach.

Rycina 3. Zmiany stężenia Mg we krwi krów suplementowanych i niesuplementowanych w poszczególnych próbach.

PODSUMOWANIE

 • Zastosowanie w dniu wycielenia Bolusa Fosforowego Jfarm, który zawiera łatwo przyswajalne jony fosforu (37 g P) oraz 15g wapnia, jest korzystnym postępowaniem profilaktycznym, mającym na celu utrzymanie równowagi Ca-P w organizmie krowy.
 • Wzrost poziomu fosforu jest wyraźnie zauważalny po 6 godzinach, a maksimum obserwuje się po 12 godzinach.
 • Obniżenie stężenia P i Ca ujawniło się po 24 godzinach od podania pierwszego bolusa. Dlatego też drugie podanie bolusa fosforowego powinno nastąpić 12 godzin po podaniu pierwszego bolusa fosforowego.