Bolus wapniowy plus

Naukowo udowodnione zmniejszenie ryzyka hipokalcemii u krów mlecznych!
Dwie części bolusa o różnym czasie rozpadu

Właściwości bolusa

TECHNOLOGIA BOLUSA

Bolus dwuczęściowy, w 100% strawny.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Waga 175 g,
wysokość 120 mm,
średnica 33 mm.

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE

Źródło wapnia: mrówczan wapnia, octan wapnia, siarczan wapnia. Nie zawiera chlorków.

OPAKOWANIE

Każdy bolus zabezpieczony w plastikowej tubie. Cztery bolusy w jednym pudełku.

Skład bolusa

MRÓWCZAN I OCTAN WAPNIA

Zawarte w bolusie mrówczan wapnia i octan wapnia szybko rozpuszczają się w płynie żwaczowym. Związki wapnia są natychmiast wchłaniane przez ściany żwacza poprzez transport bierny

WITAMINA D3

Wysoka dawka wit. D3 zwiększa aktywne wchłanianie wapnia w jelitach i stymuluje układ odpornościowy.

SIARCZAN WAPNIA

Zastosowany siarczan wapnia jest anionowy i powoduje nieznaczne obniżenie pH organizmu krowy. Przyspiesza przemianę witaminy D3 do formy aktywnej odpowiedzialnej za wchłanianie wapnia w jelitach oraz nasila hormonalnie stymulujące uwalnianie wapnia z kości.

Ryzyko hipokalcemii jest istotnym problemem w hodowli krów mlecznych

Z ostatnich badań wynika, że u 78% krów na początku laktacji występuje niski poziom wapnia we krwi i chociaż u większości z nich nie występują objawy niedowładu porodowego, to taki stan organizmu negatywnie wpływa na wydajność mleczną i płodność krów. Hipokalcemia sprzyja rozwojowi zapalenia sutka, trawieńca przemieszczeniowego, zatrzymania łożyska, zapalenia macicy.

Aby zapobiegać tym schorzeniom u krów, należy stosować Bolus Wapniowy Plus firmy JFARM. Produkt ten składa się z dwóch części, które charakteryzują się różnym: źródłem, czasem uwalniania i wchłanianiem wapnia – taka innowacja zapewnia bezpieczny i stabilny poziom wapnia we krwi.

Wystąpienie hipokalcemi

% zweryfikowanych krów

Bolus Wapniowy Plus firmy JFARM to skuteczny środek dostarczający krowie 45 g wapnia i 40 000 IU wit. D3.

Sposób działania

Udowodniona skuteczność Bolusa Wapniowego plus

Badania przeprowadzono in vivo w Katedrze Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w 2014 roku. Doświadczenie przeprowadzono na 20 krowach, a bolus podawano w dniu porodu oraz 24 godziny po pierwszym podaniu. Krew do badania pobrano przed podaniem bolusa oraz w określonych odstępach czasu po jego podaniu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.

Specyficzne działanie Bolusa Wapniowego Plus firmy Jfarm
w porównaniu do innych rozwiązań rynkowych

Porównanie dwóch różnych eksperymentów: pierwszego – po zastosowaniu bolusa JFARM (Kleczkowski 2014) i drugiego – po zastosowaniu bolusa CaCl2 (Sampson 2009)

PODSUMOWANIE:

  • Dynamika wapnia we krwi po zastosowaniu bolusa chlorku wapnia jest podobna jak po zastosowaniu dożylnych wlewów wapnia. Obserwuje się krótki wzrost (pierwsze 3 godziny), po którym następuje szybki spadek stężenia wapnia we krwi.
  • Stosowanie bolusów JFARM gwarantuje utrzymanie podwyższonego poziomu wapnia we krwi przez co najmniej 36 godzin.
  • Ponowne podanie bolusa JFARM jest tak samo skuteczne jak pierwsze podanie. Jednak kolejna dawka chlorku wapnia nie powoduje oczekiwanego wzrostu zawartości wapnia we krwi.