Bolus elektrolitowy musujący – tabletka musująca do sporządzania izotonicznego roztworu nawadniającego dla cieląt

Recenzje o Bolusie elektrolitowym – tabletce musującej stosowanej do sporządzania musującego izotonicznego roztworu nawadniającego, produkowanej przez JFARM w Ostrołęce

02.03.2015 wydane przez:
Dr hab. Przemysław Sobiech, prof. UWM
Katedra Medycyny Wewnętrznej z Kliniką
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
UWM Olsztyn

Skład tabletki musującej – Electrolyte Bolus (musujący):

 1. Chlorek sodu
 2. Chlorek potasu
 3. Wodorowęglan sodu
 4. Glukoza
 5. Laktoza
 6. L-glutamina

Dawkowanie, opakowanie, stosowanie

Preparat stosuje się jako roztwór uzyskany z rozpuszczenia jednej tabletki w jednym litrze wody o temperaturze 37°C, podawany dwa razy dziennie przez okres od 1 do 3 dni.

Dostępny w formie bolusa 50 g.

Zawartość poszczególnych składników

W jednym bolusie (50 g) znajduje się ilość aktywnych składników:

Sód – 2855 mg

Potas – 710 mg

Chlor – 2055 mg

Wodorowęglan – 7000 mg

Laktoza – 28500 mg

Glukoza – 5800 mg

L-Glutamina – 800 mg

Warunki produkcji i monitorowanie

Przegląd zakładu produkcyjnego, przedstawione certyfikaty jakości i wyniki badań monitorujących wskazują, że produkcja produktu „Electrolyte Bolus musujący” odbywa się w warunkach zgodnych z obowiązującymi wymaganiami i przepisami.

Dyskusja

Składniki preparatu dla cieląt, prosiąt i źrebiąt Bolus Elektrolitowy (musujący) są wysokiej jakości i starannie dobrane pod względem potrzeb zwierząt oraz ich profilaktycznego i terapeutycznego działania na zaburzenia związane z objawami biegunki. Poszczególne składniki preparatu Bolus Elektrolitowy (musujący) są chronione przed degradacją i zanieczyszczeniem, a jego skład zapewnia trwałość struktury oraz spójność i dobrą strawność dla zwierząt. Preparat Bolus Elektrolitowy (musujący) spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa i marketingu. Preparat jest bezpieczny w użyciu i nie ma negatywnego wpływu na środowisko czy dobrostan zwierząt. Jego opakowanie jest poprawne, dobrze oznakowane i przedstawione zgodnie z obowiązującym prawodawstwem oraz zaleceniami technicznymi.

Śledzenie preparatu dla cieląt, prosiąt i źrebiąt Bolus Elektrolitowy (musujący) jest gwarantowane na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji. Etykietowanie i prezentacja preparatu są przeprowadzane prawidłowo. Wyraźnie eksponowana jest nazwa produktu, nazwa zakładu produkcyjnego, numer serii referencyjnej, masa netto oraz przepis. Etykietowanie użytkownika nie wprowadza w błąd co do przeznaczenia czy cech produktu. Wymagane informacje na etykietach są wyraźnie widoczne na opakowaniu, pojemniku lub etykiecie do nich dołączonej, ewentualnie na dokumencie towarzyszącym produktowi. Informacje te są czytelne i nieusuwalne. Są one przedstawione w języku polskim oraz w języku kraju, do którego produkt zostanie wyeksportowany. Produkt jest wprowadzany w opakowaniach lub pojemnikach zamkniętych przeznaczonych do mieszanki paszowej dla zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności.

W odniesieniu do składu i działania preparatu dla cieląt, źrebiąt, prosiąt oraz Bolus Elektrolitowy (musujący) należy podkreślić, że produkt jest stosowany doustnie u zwierząt podczas biegunki, mający na celu eliminację zaburzeń elektrolitowych, kwasowo-zasadowych, dostarczenie energii oraz ułatwienie regeneracji uszkodzonej błony śluzowej przewodu pokarmowego.

Tabletka musująca Bolus Elektrolitowy (musujący) zawiera szereg składników, których najważniejszym działaniem jest minimalizowanie szkodliwych konsekwencji biegunki: wodorowęglan sodu, chlorek sodu i potas. Wodorowęglan sodu to niezwykle ważny składnik mieszanki działający alkalizująco i wyrównujący zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej, objawiające się u zwierząt z biegunką w różnym stopniu kwasicy metabolicznej.

Użycie w preparacie Bolus Elektrolitowy (musujący) tego składnika pozwala na szybką i skuteczną neutralizację wynikającej z biegunki kwasicy metabolicznej, i jest jednym z podstawowych warunków skutecznej terapii. Kolejne składniki formuły, które odgrywają dużą rolę w normalizacji niedoboru powstającego w trakcie biegunki u zwierząt, to związki sodu i potasu w postaci chlorków. Suplementacja tych jonów jest bardzo ważna, ponieważ podczas biegunki wraz ze zwiększoną liczbą wydalanych stolców dochodzi do znacznych strat, które mogą prowadzić do zaburzeń w krążeniu ogólnoustrojowym i skutkować śmiercią. Podczas biegunki dochodzi do negatywnego bilansu energetycznego organizmu, dlatego niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego dostarczenia energii – rolę tę w tym preparacie spełnia dodatek laktozy i glukozy. Laktoza dodatkowo stymuluje syntezę enzymu laktazy, która decyduje o właściwej i ciągłej gotowości układu trawiennego do trawienia mleka. Unikalnym środkiem stosowanym w formule Bolus Elektrolitowy (musujący) jest L-Glutamina – aminokwas niezbędny do zachowania integralności błony śluzowej jelit. Glutamina również przyspiesza regenerację uszkodzonego podczas biegunki nabłonka jelitowego i ułatwia transport jonów sodu przez błonę śluzową jelit w warunkach fizjologicznych oraz patologicznych.

Badania terenowe

W celu oceny skuteczności Bolus Elektrolitowy (musujący) w leczeniu chorób z objawami biegunki przeprowadzono badanie terenowe na cielętach. Badanie przeprowadzono na 30 cielętach, z gospodarstw zlokalizowanych na terenie o znaczeniu epidemiologicznym dla biegunek cieląt (Cryptosporidium sp., Rotawirus, Koronawirus i Escherichia coli). Wszystkie cielęta użyte w eksperymencie były w wieku od 7 do 21 dni i wykazywały objawy biegunki przez co najmniej 3 dni, stopień odwodnienia nie przekraczał 10%, zachowały odruch ssania i były zdolne do przyjęcia pozycji stojącej, a ich temperatura wewnętrzna nie była niższa niż 38°C. Cielęta podzielono na dwie grupy po 15 zwierząt. Grupa eksperymentalna otrzymywała przez następne 3 dni dwa razy dziennie roztwór testowy uzyskany przez rozpuszczenie bolusa formuły w 1 litrze wody do picia, podczas gdy grupa kontrolna otrzymywała doustnie dwa razy dziennie jeden litr roztworu hipertonicznego NaCl (5%). Wszystkie zwierzęta były utrzymywane w podobnych warunkach środowiskowych.

Cielęta użyte w eksperymencie były poddane obserwacjom klinicznym przez kolejne 5 dni. W zakresie parametrów klinicznych monitorowano temperaturę wewnętrzną, liczbę oddechów i tętna, konsystencję kału oraz reakcję ssania.

W grupie cieląt z grupy eksperymentalnej (otrzymującej musujący bolus elektrolitowy) wskaźnik wyleczeń był znacznie wyższy, osiągając do 90% przy wskaźniku wyleczeń cieląt w grupie kontrolnej wynoszącym 55%.

Nasilenie biegunki w grupie eksperymentalnej było znacznie mniejsze, jej czas trwania w porównaniu z cielętami z grupy kontrolnej był również znacząco krótszy (średnio 2,7 dnia przy 4,2 dniach w grupie kontrolnej). Cielęta z grupy eksperymentalnej wykazywały szybszą poprawę apetytu i znacznie krótszy okres rekonwalescencji. Uzyskane wyniki pokazują wyraźne dowody skuteczności Bolus Elektrolitowego (musującego) w leczeniu chorób z objawami biegunki u cieląt, co upoważnia do wydania opinii na korzyść tego środka.

Podsumowując, jest jasne, że:

 1. Składniki użyte do produkcji preparatu dla cieląt, prosiąt i źrebiąt Bolus Elektrolitowy (musujący) są odpowiednie i normalnej jakości
 2. Informacje na temat działania i zaleceń okresu użytkowania tego produktu są odpowiednie i wystarczające
 3. Zawartość jonów sodu i potasu oraz substancji alkalizujących jest odpowiednia
 4. Zastosowanie w preparacie laktozy i glukozy pozwala na dostarczenie energii organizmowi przy jednoczesnym stymulowaniu produkcji laktazy i ułatwieniu trawienia spożywanego mleka
 5. Dodatek formuły L-glutaminy znacząco przyspiesza regenerację nabłonka jelitowego podczas biegunki oraz równocześnie ułatwia absorpcję jonów sodu
 6. Warunki produkcji oraz jakość gotowego produktu są monitorowane i wykazują prawidłowy nadzór sanitarny i weterynaryjny
 7. Wszystkie warunki i działania podejmowane na wszystkich etapach przygotowania receptury, produkcji preparatu dla cieląt, prosiąt i źrebiąt Bolus Elektrolitowy (musujący) zapewniają zdrowie i dobrostan zwierząt, a pośrednio zdrowie publiczne
 8. Preparat dla cieląt, prosiąt i źrebiąt Bolus Elektrolitowy (musujący) jest bardzo dobrym środkiem terapeutycznym, jak pokazują badania kliniczne, i jego stosowanie przyczynia się do zmniejszenia zachorowalności na choroby z objawami biegunki oraz minimalizuje straty związane z przebiegiem choroby.

Galeria