Wyniki badań laboratoryjnych i klinicznych Bolus Energy Plus


Raport z oceny testów laboratoryjnych i klinicznych
Bolus Energy Plus dla krów mlecznych
wyprodukowany przez Jfarm in Ostroleka, ul. Magazynowa 1 A

Badania i testy Bolus Energy Plus przeprowadzono w 2015 roku metodą in vivo we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, pod kierunkiem prof. Przemysława Sobiecha (Wydział Medycyny Weterynaryjnej).

W celu oceny skuteczności Bolus Energy Plus stosowanego jako profilaktyka w okresie przejściowym, testy przeprowadzono na 12 klinicznie zdrowych krowach mlecznych rasy HO, będących w drugiej ciąży. Wszystkie zwierzęta użyte w eksperymencie przez 10 dni przed porodem wykazywały stopień BCS 4 i zawartość betahydroksymaślanu (BHB) powyżej 0,6 mmol/l (wskazujący na ryzyko poporodowej ketozy podklinicznej).

Zwierzęta podzielono na dwie grupy – grupa badawcza składała się z sześciu krów, którym w dniu porodu i 12 godzin po porodzie podano Bolus Energy Plus (dawkowanie zgodnie z instrukcją producenta), a grupa kontrolna to krowy bez suplementacji. Wszystkie zwierzęta utrzymywano w tych samych warunkach środowiskowych i żywiono tą samą paszą. Krowy poddano obserwacji klinicznej, a 10 dni przed porodem, w dniu porodu, 48 godzin po porodzie oraz czwartego dnia po zastosowaniu bolusa pobrano krew w celu oznaczenia następujących parametrów biochemicznych surowicy: stężenia BHB, glukozy, wolnych kwasów tłuszczowych (FFA), triglicerydów, cholesterolu oraz aminotransferazy asparaginianowej (ASP) i gamma-glutamylotranspeptydazy (GGT).

BOLUS ENERGY PLUS produkowany przez JFARM jest rozsądnym i bardzo skutecznym produktem wspomagającym terapię i zapobieganie chorobom okresu przejściowego: ketozie i stłuszczeniu wątroby związanym z ujemnym bilansem energetycznym.

Stosowanie BOLUS ENERGY PLUS z JFARM ma również pozytywny wpływ na poprawę statusu immunologicznego i płodności krów mlecznych. W rezultacie zwiększa rentowność produkcji bydła i zmniejsza straty spowodowane spadkiem produkcji mleka, brakowaniem, chorobami metabolicznymi.

Galeria